จิวกบบางแสน's shop information

จิวกบบางแสน's shop information

35/19 ซ.12 ถ.ลงหาดบางแสน เดอะทัชคอนโด ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000