อ้วน บะหมี่'s shop information

อ้วน บะหมี่'s shop information

70/6 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000