โอชาพญาเสือ's shop information

โอชาพญาเสือ's shop information

159/3 ถ.พญาเสือ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000