ก๋วยเตี๋ยวเรือ ป.ประทีป's shop information

ก๋วยเตี๋ยวเรือ ป.ประทีป's shop information

48/115 ถนน นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210