ครัวตุ้ย ตะหลิวยืม's shop information

ครัวตุ้ย ตะหลิวยืม's shop information

363/535 ซ.พหลโยธิน 52 Krua Tui แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220