หมึกย่างรสสะดุ้ง's shop information

หมึกย่างรสสะดุ้ง's shop information

ร้านหมึกย่างรสสะดุ้ง ตลาดซัมติง ถ. โรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210