เซเว่นโฟน เซอร์วิส's shop information

เซเว่นโฟน เซอร์วิส's shop information

อยู่ระหว่างหมู่บ้านพฤกษา 9 กับ พฤกษา 11 ติดกับร้านทองปิ่นเจริญ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120