เป็ดย่าง หมูแดง หมูกรอบ's shop information

เป็ดย่าง หมูแดง หมูกรอบ's shop information

36 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240