ป้าหลอม ก๋วยเตี๋ยวไก่-หมูย่าง's shop information

ป้าหลอม ก๋วยเตี๋ยวไก่-หมูย่าง's shop information

164/16 ถ.ธรรมวิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000