นายเอี่ยว เตี๋ยวไก่'s shop information

นายเอี่ยว เตี๋ยวไก่'s shop information

302โชคชัย 4 ซอย 28 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230