ไก่ทอดเจ๊ธี's shop information

ไก่ทอดเจ๊ธี's shop information

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง แขวงบางน้ำผึ้ง เขตพระประแดง สมุทรปราการ 10130