Peltamsang

Special Deals

ลูกค้าทรู ฟรี น้ำสมุนไพร 1 แก้ว มูลค่า 15 บาท เมื่อสั่งเมนูพิเศษที่ร้านราคา 50 บาท

TrueYou Customer
Redeem

ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับทรูพอยท์ 1 คะแนน เมื่อชำระค่าสินค้าทุกๆ 25 บาท ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท บนแอปทรูไอดี

TrueYou Customer
Details

Special Deals

ลูกค้าทรู ฟรี น้ำสมุนไพร 1 แก้ว มูลค่า 15 บาท เมื่อสั่งเมนูพิเศษที่ร้านราคา 50 บาท

TrueYou Customer
Redeem

ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับทรูพอยท์ 1 คะแนน เมื่อชำระค่าสินค้าทุกๆ 25 บาท ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท บนแอปทรูไอดี

TrueYou Customer
Details