เจ๊กุ้ง กุยช่ายตลาดน้ำ's shop information

เจ๊กุ้ง กุยช่ายตลาดน้ำ's shop information

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง แขวงบางน้ำผึ้ง เขตพระประแดง สมุทรปราการ 10130