อาหารไทยเจ๊เล็ก's shop information

อาหารไทยเจ๊เล็ก's shop information

190/3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110