นูโอะ ชา's shop information

นูโอะ ชา's shop information

144 ถนน นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000