กาแฟกิฟเฟอรี่'s shop information

กาแฟกิฟเฟอรี่'s shop information

288/19 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180