ข้าวแกงพี่เอียด's shop information

ข้าวแกงพี่เอียด's shop information

76 ม.3 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110