กิน-เล่า-เผา-ปลา's shop information

กิน-เล่า-เผา-ปลา's shop information

506/1 ม.4 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210