เมย์ หมิว เตี๋ยวไก่มะระ's shop information

เมย์ หมิว เตี๋ยวไก่มะระ's shop information

151หมู่ที่10 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110