อาหมวย's shop information

อาหมวย's shop information

ร้านอาหมวยสุกี้-คั่วไก่ ตลาดนัดซัมติง ถนน โรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210