ข้าวต้มกุ๊ย's shop information

ข้าวต้มกุ๊ย's shop information

ตลาดแยกโรงไม้ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230