พจน์ อิเล็คทรอนิกส์'s shop information

พจน์ อิเล็คทรอนิกส์'s shop information

941/13-19 ม.2 ซ.เพิ่มสิน 20 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220