เตี๋ยวเนื้อออเงิน's shop information

เตี๋ยวเนื้อออเงิน's shop information

ตลาดออเงิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220