ก๋วยจั๊บ หมูกรอบ ขาหมู ตามสั่ง's shop information

ก๋วยจั๊บ หมูกรอบ ขาหมู ตามสั่ง's shop information

71/1 ม.3 ถนน บริบาลบูรณะ ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160