มาย ชา's shop information

มาย ชา's shop information

62/2 ม.8 ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110