ก๋วยเตี๋ยวไก่รันนิ่ง's shop information

ก๋วยเตี๋ยวไก่รันนิ่ง's shop information

อ.4 ตลาดสามย่าน ชั้น 2 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330