คุณหลี's shop information

คุณหลี's shop information

ตลาดน้ำคลองลัดมะยม แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170