ไก่ทอดมักแน่'s shop information

ไก่ทอดมักแน่'s shop information

316 ซอย โกสุมรวมใจ 38 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210