เฟรชมี เซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง's shop information

เฟรชมี เซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง's shop information

เซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง ชั้น3 ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100