บ้านไอติมเขียว's shop information

บ้านไอติมเขียว's shop information

17/4 ถนนเจริญประดิษ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000