คุณยุ้ย ขนมไทยโบราณ's shop information

คุณยุ้ย ขนมไทยโบราณ's shop information

ตลาดถนอมมิตร แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220