เกี๊ยวทอดประตู4's shop information

เกี๊ยวทอดประตู4's shop information

คลองหกตะวันออก 8 ซอยหอพักโพร่ขี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120