ชาบูเสียบไม้'s shop information

ชาบูเสียบไม้'s shop information

ตลาดนัดซัมติง ถนน โรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210