น้ำปั่น ลุงลือ's shop information

น้ำปั่น ลุงลือ's shop information

ตลาดคลองลัดมะยมลุงลือน้ำปั่น แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170