ป.ปลาแกงใต้'s shop information

ป.ปลาแกงใต้'s shop information

ตลาดนิมิตใหม่38 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510