ก๋วยเตี๋ยวลุงวิเชียร's shop information

ก๋วยเตี๋ยวลุงวิเชียร's shop information

11/1 ม.1 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130