ชาคุมะ's shop information

ชาคุมะ's shop information

104/ ม.13 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000