ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ's shop information

ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ's shop information

616 สุขุมวิท 77. ตลาดหมูบ้านมิตรภาพ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250