ยำ 2 พี่น้อง ตอม ตังค์'s shop information

ยำ 2 พี่น้อง ตอม ตังค์'s shop information

1092 ถ.ราษฎ์พัฒนา ตลาดรุ่งเจริญ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520