คุณนายโสภา ข้าวสาร's shop information

คุณนายโสภา ข้าวสาร's shop information

20/6 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000