คาเฟ่เห็ด's shop information

คาเฟ่เห็ด's shop information

67/390 หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 40 อมรพันธ์ 9 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230