ฟาอิส ฟารุส ซัมบูซะ's shop information

ฟาอิส ฟารุส ซัมบูซะ's shop information

หน้าซันนี่มินิมาร์ท ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320