กาแฟสดเด่นชัย's shop information

กาแฟสดเด่นชัย's shop information

299/1 ม.2 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220