วราห์ ปลากระพงทอดราดน้ำปลา's shop information

วราห์ ปลากระพงทอดราดน้ำปลา's shop information

23/1 ม.8 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130