ป้าสมหมายไก่ย่าง's shop information

ป้าสมหมายไก่ย่าง's shop information

57/1 ซ.ศรีชัย ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120