ชา มี แฮง's shop information

ชา มี แฮง's shop information

1253 ซ.วชิรธรรมสาธิต 57 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260