น้ำส้มคั้นสด's shop information

น้ำส้มคั้นสด's shop information

102 ม.10 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200