ก๋วยเตี๋ยวเรือ's shop information

ก๋วยเตี๋ยวเรือ's shop information

ศูนย์อาหารบ้านเอื้ออาทรเชียงรากน้อย ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180