ก๋วยเตี๋ยวเรือโต๋เต๋หมูสับ's shop information

ก๋วยเตี๋ยวเรือโต๋เต๋หมูสับ's shop information

23/1 ม.2 วัดไร่ขิง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210