ป้าสุ ไก่ย่าง's shop information

ป้าสุ ไก่ย่าง's shop information

214 ม.15 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240